Knygos, bendraautorystė

Sveiki

Darbai

Spausdintų darbų sąrašas

Knygos

 1. Dėl informacijos apie psichinius ligonius (metodinės rekomendacijos). LTSR sveikatos apsaugos ministerija, 1987, 10 p. Paruošė G. Daubaras, A. Kaunas.
 2. Herzog T., Malt U.F., Tienary P., Daubaras G., Ficker F., Stein B., Huyse F., Lobo A. Consultation/Liaison psychosomatic and psychiatry around the Baltic Sea. The European Consultation Liaison Workgroup// New Societies – New Models in Medicine / Ed. B. Strauss, C. Bahne Bahnson, H. Speidel. – Stuttgart, 1993. – P. 3-19.
 3. G. Daubaras. Lėtinis skausmas ir psichikos sutrikimai. Kn: skausmo medicina, Kaunas 1998, 145-154.
 4. Nerimo sutrikimai (schemos). Gyd. G. Daubaro paskaitų medžiaga / VU Bendrosios praktikos gydytojų ruošimo centras. – Vilnius, 2000. – 24 p.
 5. Daubaras G. Somatinių ligonių psichikos sutrikimai. – Vilnius: UAB „Sapnų sala“, 2001. – 215 p.
 6. Daubaras G. Depresija, nerimas ir somatoforminiai sutrikimai. Diagnostika ir gydymas. Vilnius: Pharmacia; 2001.
 7. Daubaras G. Somatoforminiai sutrikimai // Klinikinė neurologija / Budrys V.- Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2003. – P. 741-754.
 8. Daubaras G. Psichiatrija somatinėse gydymo įstaigose. Vinius: „Charibdė“, 2004. – 293 p.
 9. Nėra sveikatos be sveikatos. Vilniaus miesto psichikos sveikatos strategijos 2006-2010 m. projektas. 2006 Sausis. – 28 p.
 10. A. Germanavičius, G. Daubaras. Psichikos ligonių reabilitacija bendruomenėje. Stigmatizacijos reiškinys ir jo įveikimo būdai. Vilnius, 2006. 50 p.
 11. Nuotolinių tobulinimosi kursų programos internų vadovams : (trumpi programų aprašymai} / Kauno medicinos universitetas, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ; [parengė: Dalia Baliutavičienė, Vladas Gintautas, Mindaugas Kliučinskas, Valdemaras Kruminis, Laima Maleckienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Dalia Regina Railaitė, Daiva Vaitkienė, Giedrius Barauskas, Žilvinas Endzinas, Mindaugas Jievaltas, Mindaugas Kiudelis, Antanas Mickevičius, Rytis Rimdeika, Romaldas Rubikas, Algimantas Tamelis, Stanislovas Algimantas Žindžius, Juozas Belickas, Viktoras Gerulis, Rimtautas Gudas, Romas Jonas Kalesinskas, Amūras Petravičius, Algimantas Petrulis, Alfredas Smailys, Linas Vaitkus, Petras Kaltenis, Kęstutis Trainavičius, Ramunė Vankevičienė, Asta Baranauskaitė, Danutė Bierontienė, Arūnė Inga Bumblytė, Rasa Griniūtė, Aušra Kavoliūnienė, Kęstutis Malakauskas, Vitalija Petrenkienė, Dalia Skarupskienė, Gintautas Daubaras, Danutė Gailienė, Arūnas Germanavičius, Dainius Pūras, Ramunė Kalėdienė, Mindaugas Stankūnas, Skirmantė Starkuvienė]. – Kaunas, 2007. – 57 p.
 12. Bierontienė, Danutė.  Baliutavičienė, Dalia.  Baranauskaitė, Asta.  Barauskas, Giedrius.  Belickas, Juozas.  Bumblytė, Arūnė Inga.  Daubaras, Gintautas.  Endzinas, Žilvinas.  Gailienė, Danutė.  Germanavičius, Arūnas.  Gerulis, Viktoras.  Gintautas, Vladas.  Griniūtė, Rasa.  Gudas, Rimtautas.  Jievaltas, Mindaugas.  Kalesinskas, Romas Jonas.  Kaltenis, Petras.  Kavoliūnienė, Aušra.  Kiudelis, Mindaugas. Šiuolaikinė medicina. – Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2008 04 25.  – 2436 p.- ISBN 978-9955-15-119-7.
 13. Daubaras G. Somatoforminiai sutrikimai // Klinikinė neurologija / Budrys V.- Vilnius: UAB „Vaistų žinios“, 2009. – P. 741-754.
  1. Daubaras G. Panikos sutrikimas// Urgentinė neurologija / [Valmantas Budrys, Gintautas Daubaras, Dalius Jatužis, Rūta Kaladytė-Lokominienė, Gintaras Ferdinandas Kaubrys, Rasa Kizlaitienė, Aušra Klimašauskienė, Robertas Kvaščevičius, Aušra Liveikienė, Rūta Mameniškienė, Regina Parnarauskienė, Kristina Ryliškienė, Saulius Ročka, Ieva Sereikė, Jurgita Valaikienė] ; sudarytojas Valmantas Budrys ; [recenzentai: Romas Gvazdaitis, Dalia Mickevičienė]. – Vilnius : Vaistų žinios, 2011. – P. 345-355.

Straipsniai

 1. G. Daubaras. Psichiatrinės pagalbos decentralizavimas // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr 4, p. 29-30.
 2. Tamošiūnienė E., Daubaras G. Psichiatro konsultanto darbas daugiaprofilinėje ligoninėje // Sveikatos apsauga. – 1990, Nr. 7-8, p. 7-9.
 3. G. Daubaras. Gyventojų pretenzijos psichiatrijos pagalbai (Laiškų, adresuotų Lietuvos psichiatrijos konsultacijai, analizė) // Sveikatos apsauga. – 1990, – Nr. 7-8, p. 9-12.
 4. Daubaras G. Konsultacinės gydomosios psichiatrinės pagalbos raida  // Medicina. – 1991, Nr. 7-8, p. 44-47.
 5. Daubaras G. Lietuvos psichiatrijos pagalbos organizacija // Medicina. – 1993, t. 29, Nr. 4, p. 53-57.
 6. Daubaras G. Nefarmakologiniai epizodinių nerimo paroksizmų (panikos) gydymo būdai // Panika : Epizodinis nerimo paroksizmas. – Vilnius: Kovas, 1995. – P. 39-43.
 7. G. Daubaras, B. Balčiūnienė. Alzheimerio liga: etiologija, patogenezė, klinika. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai, 1996 rugsėjo 20, Vilnius, 67-69, (straipsnis).
 8. B. Balčiūnienė, G. Daubaras. Alzheimerio ankstyvųjų demencijų stadijų gydymas. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai, 1996 rugsėjo 20, Vilnius, 70-74, (straipsnis).
 9. Daubaras G. Somatinėse ligoninėse gydomų ligonių nerimas ir nerimo sutrikimai // Kardiologijos seminarai. – 1996, t. 2, Nr. 2, p. 65-70.
 10. Daubaras G. Generalizuoto nerimo sutrikimas // Nerimas ir somatinės ligos: Etiologija, diferencinė diagnostika, gydymas. – Kaunas: Kovas, 1997. – P. 22-33.
 11. G. Daubaras. Naujieji antidepresantai ir P-450 citochromas. Gydymo menas. Priedas skirtas psichiatrijai, 1997, 4-6.
 12. Daubaras G. Lietuvos psichiatrų asociacijos Bendrosios medicinos psichiatrijos ir psichosomatikos sekcija. Lietuvos psichiatrų asociacijos veiklos apžvalga, 1997, 12-13.
 13. Daubaras G. Lietuvos psichiatrų asociacijos Bendrosios medicinos psichiatrijos ir psichosomatikos sekcija // Lietuvos psichiatrų asociacijos veiklos apžvalga. – Vilnius, 1997. – P. 12-13.
 14. Daubaras G. Lėtinis skausmas ir psichikos sutrikimai // Skausmo medicina: Leidinys, skirtas pirmajam Lietuvos skausmo draugijos suvažiavimui. – Kaunas: Lietuvos neurologų asoc., 1998. – P. 145-154.
 15. Daubaras G. Somatinių simptomų mechanizmai ir priežastys: galvos svaigimas // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija. – 1999, t. 1,  Nr. 1, p. 18-21.
 16. G. Daubaras. Sumišimo (konfūzo), delyro somatinės priežastys, klinika ir demencijos vystymasis. Neurologijos seminarai. Demencijos sindromas klinikinėje praktikoje, Nr. 1(5), 1999, 57-64.
 17. G. Daubaras. Panikos sutrikimas (epizodinis paroksizminis nerimas) TLK-10 F41.0.  Santrauka iš rengiamo leidinio “Nuotaikos ir nerimo sutrikimai“. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 1999, tomas III, Nr.3, 275-279.
 18. G. Daubaras. Ankstyvoji depresijos ir demencijos diagnostika. Senyvų žmonių psichinės sveikatos sutrikimai. Šeimos gydytojo studijos. 1999 spalio 5 d., Kaunas.
 19. Žilinskas M., Valius L., Daubaras G. Depresija ir nerimas/ Ligų profilaktika ir gydymas pirminėje sveikatos priežiūroje. Kauno medicinos universitetas, 1999: 37-47.
 20. Daubaras G. Antakalnio psichikos sveikatos tarnybų plėtros programa 2001-2005 m. // Geriausios Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros programos. – Vilnius: Psichosocialinės reabilitacijos asociacija, 2000. – P. 8-9.
 21. G. Daubaras. Psichosomatiniai sutrikimai ir krūtinės skausmas. Širdies nepakankamumas ir kitos kardiologijos problemos bendrojoje praktikoje. Šeimos gydytojo studijos. 2000 vasario 22 d., Kaunas
 22. G. Daubaras. Konsultacinė liaison psichiatrija: tiltas tarp somatinės medicinos ir psichiatrijos. 2000 kovo 9 d., 4-5.
 23. Daubaras G. Lietuvos somatinės medicinos psichiatrija: kur pasuks 2000 metais? Lithuanian General Hospital Psychiatry – Where to Go in the Year 2000? // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija. – 2000, t. 2, Nr. 1, p. 152-157.
 24. Daubaras G. Obsesinis-kompulsinis sutrikimas F42 // Medinfo. – 2001, Nr. 1, p. 6-10.
 25. Daubaras G. Tikslingas somatinių arba psichologinių simptomų bei negalios sukėlimas arba išgalvojimas // Medinfo. – 2001, Nr. 2, p. 66-69.
 26. Daubaras G. Lėtinio nuovargio sindromas (neurastenija) F48.0 // Medinfo. – 2001, Nr. 3, p. 65-70.
 27. Daubaras G. Lėtinis skausmas ir psichikos sutrikimai // Medinfo. – 2001, Nr. 4, p. 9-12.
 28. Daubaras G., Zaveckas R. Socialinis nerimas – dažnas, neatpažintas psichikos sutrikimas // Medinfo. – 2001, Nr. 6, p. 32-36.
 29. Daubaras G. Mišrių nerimo ir depresijos formų diagnostika ir gydymas // Medinfo. – 2001, Nr. 7-8, p. 41-44.
 30. Daubaras G. Poliklinikos pacientų depresijų simptomai ir pirmųjų trijų mėnesių gydymas zoloftu. Gydymo menas. – 2001.
 31. Saugaus benzodiazepinų vartojimo rekomendacijos // Medinfo. – 2002, Nr. 5, p. 44-48.
 32. Momkuvienė V. Daubaras G. Vaikų lėtiniai pilvo skausmai // Medinfo. – 2002, Nr. 7-8, p. 43-49.
 33. Daubaras G. Mišrių nerimo ir depresijos formų diagnostika ir gydymas // Medinfo. – 2002, Nr. 9, p. 31-36.
 34. Daubaras G. Konfūzo būsenos medicinoje // Medinfo. – 2002, Nr. 10, p. 48-51.
 35. Tūzaitė S., Daubaras G. Selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai ir afektinių sutrikimų gydymas // Medinfo. – 2002, Nr. 11, p. 35-39.
 36. Vaitkevičienė A., Daubaras G. Generalizuoto nerimo sutrikimas // Medinfo. – 2002, Nr. 11, p. 40-45.
 37. Daubaras G. Nerimo sutrikimai: epidemiologija, diagnostika, gydymo principai // Internistas. 2002, Nr. 4(13), p. 13-17.
 38. Svetikienė V., Daubaras G. Somatoforminė vegetacinė (autonominė) disfunkcija // Medinfo. – 2002, Nr. 12, p. 16-20.
 39. Momkuvienė V., Daubaras G. Suaugusiųjų lėtinis pilvo skausmas // Medinfo. – 2002, Nr. 12, p. 21-25.
 40. Vaicekauskienė N., Daubaras G. Bendroji psichosomatika ir psichosomatiniai sutrikimai ginekologijoje // Medinfo. – 2002, Nr. 12, p. 8-11.
 41. Daubaras G. Šiuolaikinis generalizuoto nerimo ir panikos sutrikimo gydymas pirminėje sveikatos priežiūroje // Medinfo. – 2003, Nr. 6-8, p. 39-43.
 42. Smirinenko A., Daubaras G. Fluvoksamino (fevarino) klinikinės indikacijos. Literatūros apžvalga // Medinfo. – 2003, Nr. 11, p. 22-24.
 43. Vaicekauskienė N., Daubaras G. Karščio pylimai – nauja ir sena // Medinfo. – 2004 Nr. 3, p. 40-42.
 44. Daubaras G. Depresijų diferencinė diagnostika somatinėse gydymo įstaigose. – Neurologijos seminarai. 2005; 9(24), p. 69–77.
 45. Daubaras G. Psichosomatinių sutrikimų diagnostika ir gydymas. Gydymo menas. 2005, 10 (122), 42-45.
 46. G. Daubaras, V. Adomaitienė, V. Kasiulevičius, V. Šapoka, L. Valius. Depresijos diagnostikos ir gydymo metodika/rekomendacijos šeimos gydytojui (projektas) // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 2007, t. 11, nr. 4, p. 241-244.

Tezės

 1. Daubaras G., Baumilienė E., Pukelis S., Žiukienė J. Šizofrenijos paūmėjimai ir pakartotinės hospitalizacijos // Psichikos ligų ankstyvosios diagnostikos ir gydymo klausymai. Kaunas, 1990: Tezės. – P. 37-39.
 2. Daubaras G., Blažukas V., V. Mickelevičius. Šizofrenijos paūmėjimų ir jų ankstyvieji simptomai ambulatorinėje praktikoje. Psichikos ligų ankstyvosios diagnostikos ir gydymo klausymai // Psichikos ligų ankstyvosios diagnostikos ir gydymo klausymai. Kaunas, 1990: Tezės. – P. 39-40.
 3. O. Davidonienė, V. Blažukas, G. Daubaras, S. Makūnas. Sergančiųjų šizofrenija stacionarizacijų dinamika ir pagrindinės priežastys. Psichikos ligų ankstyvosios diagnostikos ir gydymo klausymai // Psichikos ligų ankstyvosios diagnostikos ir gydymo klausymai. Kaunas, 1990: Tezės. – P. 42-44.
 4. Daubaras G., Pūras D. Organization of psychiatric services in Lithuania // Abstracts. XXIII Nordiska Psykiaterkongresssen. – Helsinki, 1991, p. 4-7.
 5. Daubaras G., Samsanavičiūtė A., Vanagaitienė R. Psichiatro konsultacijos gastroenterologijos skyriuose // VIII-asis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, Klaipėda, 1992, gegužės 7-8: Tezės. – Klaipėda, 1992. – P. 18.
 6. Daubaras G. Psichiatro konsultacijos poliklinikoje // VIII-asis Lietuvos gydytojų suvažiavimas, Klaipėda, 1992, gegužės 7-8: Tezės. – Klaipėda, 1992. – P. 17-18.
 7. Daubaras G. Psychiatric service delivery in Lithuania policlinics and hospitals // European Meeting on Research in Consultation Psychiatry, October 24, 1992, Amsterdam: Poster 2. – Amsterdam, 1992. – P. 17.
 8. G. Daubaras. Psychiatric consultation in policlinic and gastroenterology department // Europen Meeting on Research in Consultation Psychiatriy, October 24, 1992, Amsterdam: Poster 1. – Amsterdam, 1992. – P. 5.
 9. Daubaras G. Prevalence of anxiety disorders amongst general hospital inpatients // 12th World Congress of Psychosomatic Medicine, Bern, Switzerland, 29 August – 2 September 1993: Abstracts. – Bern, 1993. – P. 38.
 10. Daubaras G. Consultation-liaison psychiatry in the general hospital: The integration of service and training // Baltic Sea Conference on Training in Medical Psychology, Psychotherapy and Psychosomatics, Vilnius, Lithuania, September 7-10, 1994: Abstracts. – Vilnius, 1994. – P. 9-10.
 11. Daubaras G. Psychiatric consultations in Lithuania general hospital // Second Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine, June 11-14, Ronneby, Sweden, 1995: Abstracts. – Ronneby, 1995. – P. S.5.2.
 12. A. Gudaitytė, G. Daubaras, L. Stankevičiūtė, L Genutienė. Primary care evaluation of mental disorders // 1st Baltic Regional Symposium of Biological Psychiatry “Seasonal Affective Disorders-Fiat Lux“, November 10-12, Vilnius, 2000. – P
 13. G. Daubaras. New Standard of Depression Remission // 1st Baltic Regional Symposium of Biological Psychiatry “Seasonal Affective Disorders-Fiat Lux“, November 10-12, Vilnius, 2000. – P
 14. G. Daubaras. Apathy in Clinical Practice // 1st Baltic Regional Symposium of Biological Psychiatry “Seasonal Affective Disorders-Fiat Lux“, November 10-12, Vilnius, 2000. – P